Lierne Utmarkservice har transportløyve og kan bistå med transport av de fleste typer maskiner og utstyr. Kravene for løyve er strenge både faglig, økonomisk og for sikkerheten. Transporten må skje på en måte som er innenfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant annet i tråd med bestemmelser i EØS-avtalen.

lastebil