Ved skogsdrift hentes rådvarene ut til treproduksjon samt bioenergi.
Vi har tre lag med skogsmaskiner som jobber både i Norge og i Sverige.
Våre viktigste samarbeidpartnere der er SCA (SE) og Allskog (NO)