Stilling ledig

Stilling ledig

30. april 2021

Jobbe hos oss? Vi har mye å gjøre og har derfor bruk for flere sjåfører i sommerperioden fra 1. juni til 15. september. Vi trenger sjåfører til en, eller flere av våre hjullastere med kantklipper for klipping av vegkanter i Trøndelag. Arbeidsområdet vårt er hele midt-Norge, så reising må påregnes. Vi klipper ofte i team … Read More

Read More
Annerledesåret 2020

Annerledesåret 2020

30. desember 2020

I år kunne vi feire 25 år. Men Covid-19 la det til rette for at vi heller må feire 26 år i 2021.  På mange måter er det godt å tenke på at vi straks kan legge 2020 bak oss. Vi er alle blitt påvirket av pandemien som kom i starten av året. Hensynet til … Read More

Read More
Steaming av stikkrenner

Steaming av stikkrenner

12. november 2020

Nå som vi har begynt å se både frost og snø er det et tegn på at sesongen for steaming av stikkrenner er i gang. Ei stikkrenne er en undergang som leder vann gjennom veier eller jernbanefyllinger. Stikkrenner lages i dag gjerne av rør i betong, metal eller plast. Økende trafikk og tyngre kjøretøyer gjør at gamle stikkrenner kan … Read More

Read More
Lansering av helikoptertransport

Lansering av helikoptertransport

31. august 2020

I løpet av 2019 falt alle tilbud om hestekløyving i Lierne bort. Fjellstyrene i Lierne fikk mange forespørsler fra jegere som ønsket alternativ bistand til frakt av proviant og bagasje til fjellstyrehyttene. Som en prøveordning har Lierne kommune gitt oss landingstillatelse med helikopter ved alle fjellstyrehytter, under visse forutsetninger. Et samarbeid med Heliscan AS Lierne … Read More

Read More
Vi tilbyr flytting av maskiner

Vi tilbyr flytting av maskiner

11. juli 2020

Lierne Utmarkservice har transportløyve og kan bistå med transport av de fleste typer maskiner og utstyr. Kravene for løyve er strenge både faglig, økonomisk og for sikkerheten. Transporten må skje på en måte som er innenfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant annet i tråd med bestemmelser i EØS-avtalen.

Read More