I løpet av 2019 har alle tilbud om hestekløyving i Lierne falt bort. Fjellstyrene i Lierne har fått mange forespørsler fra jegere som ønsker alternativ bistand til frakt av proviant og bagasje til fjellstyrehyttene. Som en prøveordning har Lierne kommune gitt oss landingstillatelse med helikopter ved alle fjellstyrehytter, under visse forutsetninger.

Lierne Utmarkservice AS og Heliscan AS har tatt på seg å organisere transport med helikopter til dere som har fått jakt i regulert periode (09.09 – 01.10).

Helikoptret som vil bli brukt kan laste mellom 400-500 kg. Det blir satset på en løsning der utstyret blir pakket i big bag, som hektes i en line og blir fløyet inn til vær enkelt hytte. Baggen kan droppes ved hytta uten at det er folk tilstede. Utstyr kan også bli tatt med tilbake, hvis det er pakket enten i bag eller gjort klart. Det vil være to personer i helikoptret så det er mulig å gå ned å sette av/plukke opp ting, uten at det er folk tilstede, men for logistikken og utnyttelse av fly tid vil det være best med en bag løsning.

 

Noen av hyttene er i verneområdet og til disse er det søkt om spesielle tillatelser/dispensasjoner. Vi kommer til å legge disse føringene til grunn for all flyving vi har i Lierne. Dette for å skåne miljøet, folk og naturen så mye som mulig. Derfor er bag-løsningen den mest effektive når det gjelder støy og annen miljø påvirkning.

 Lierne Utmarkservice vil ha samarbeid med disse butikkene for levering av proviant, og hvis det er andre ønskemål så er de behjelpelig så langt det er mulig.

Matkroken Lierne, Nordli, tlf 74337125, post@liernes.no
Joker Sørli, Jule, tlf 91902964, joker.lierne@joker.no
Matkroken Kvelibua, Kvelia, tlf 74339530, kvelibua.matkroken@coop.no
Matkroken Mebygda, Sørli, tlf 74339150, mebygda.matkroken@coop.no
For private hytter som ligger i nærheten av en fjellstyrehytte er det mulig å søke Lierne Kommune om å ta bruk av tilbudet.