Skogflis blir produsert direkte av skogsvirke. Dette kan være virke fra tynninger, lauvbestand, eller biprodukt/ avfall fra slutthogster. I motsetning til kull, gass og olje er flis fra skogen en fornybar kilde til energi og varme. Varmenettet er ikke bare praktisk og lønnsomt, det gir også en mulighet for ekstra komfort, slik som oppvarmet gårdsplass.

Lierne Utmarkservice leverer blant annet flis til Grong Kommune sitt forbrenningsanlegg. Flisa blir hugget og lagret ved vårt anlegg på Skage i Namdalen.

Vi er glade for å kunne utnytte materialene fult ut. At trær som blir hentet ut gjør veiene mer oversiktlige, men også at trærne brukes til miljøfornuftige prosjekter.