Nå som vi har begynt å se både frost og snø er det et tegn på at sesongen for steaming av stikkrenner er i gang.

Ei stikkrenne er en undergang som leder vann gjennom veier eller jernbanefyllinger. Stikkrenner lages i dag gjerne av rør i betong, metal eller plast.

Økende trafikk og tyngre kjøretøyer gjør at gamle stikkrenner kan synke sammen og skape ujevnheter i veibanen, og stikkrennene må da skiftes ut. Stikkrenner kan også bidra til telehiv, ved at vann som fryser i veilegemet får veien til å heve seg.

Manglende, dårlige eller dårlig vedlikeholdte stikkrenner, eller stikkrenner med for liten vannføringskapasitet, kan føre til at vann flommer over veier eller jernbanefyllinger, og kan i sin tur føre til skader på vei- eller banelegemene. Også is, søppel eller stein og grus som blokkerer stikkrennene kan føre til at vann flommer over.
Vedlikehold av stikkrennene er viktig for å skåne veien mest mulig og sørge for at veien er trafikksikker.

Frosne stikkrenner må derfor tines ved bruk av damp for å få vann til å renne. Dampen holder en temperatur på 60 – 70 grader. Hensikten er å få vannet til å renne gjennom stikkrennen.