Lierne Utmarkservice er et entreprenørfirma
fra Lierne i Namdalen/Trøndelag.
Vi utfører arbeid innen skog og anlegg,
og vi ønsker å være en ledende aktør
i vår bransje for å ivareta miljøet.

Følg oss i skog, langs vei
og over fjell

helikopter
Helikoptertransport

Vi organiserer transport av proviant med
helikopter opp til fjellstyrehyttene i Lierne

kantklipp
Kantklipping

Oversiktlige og trygge veier
for både dyr og bilister

flis
Skogrydding

Skog og kratt ryddes for å forhindre at
vegetasjon kan være til bry for omgivelsene

flis
Flis

En fornybar kilde til varme og energi.
Praktisk, lønnsomt, og gir mulighet for ekstra komfort

maskiner
Maskiner

Vi kan bistå med transport av
de fleste typer maskiner og utstyr

skogsdrift
Skogsdrift

Vi rydder skog både maskinelt og manuelt,
og utnytter rådvarene til treproduksjon og bioenergi

Siste nyheter