Policy

Lierne Utmarkservice AS skal utføre arbeid innen skog, anlegg samt også andre bransjer som vårt personell og utstyr kan utføre. Vi skal etterstrebe å være hoved entreprenør, men vi skal også kunne være underentreprenør.

Våre kunder skal være fornøyd med vår innsats og skal ønske oss også ved neste anbud.

Lierne utmarkservice AS skal være en ledende aktør i vår bransje for å ivareta miljøet.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs og vi skal legge til rette for at alle kommer like hel hjem etter endt arbeidsdag. Sikkerhet har første prioritet.

Dette oppnår vi gjennom;                                                                                                                 

  • God planlegging med vekt på HMS og økt fokus på gjenvinning og miljøvennlig drift.
  • Å ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan både for kvalitet og miljø.
  • Å ha et godt arbeidsmiljø som gir motiverte og dyktige medarbeidere
  • At våre ansatte involveres, motiveres og ansvarlig gjøres til å praktisere firmaets kvalitetssystemer
  • Sunn økonomi. Ledelse og ansatte har dette som mål under hele prosessen.

Anbud >>> Drift >>> Avslutning av oppdrag

Vi skal tilstrebe oss å fornye bil og utstyrsparken, slik at vi reduserer utslippene.

Vi skal også tilstrebe oss å modernisere oss for en fremtidsrettet, miljøvennlig og kvalitetssikker drift i alle ledd.

Vi skal følge lover og krav og oppfylle samsvarforpliktelser og kundekrav.