Velkommen !

Lierne Utmarkservice er et entreprenør firma fra Lierne (Namdalen/Trøndelag). Fra at den første sekshjulingen ble inkjøpt i 1995 har det skjedd en stor utvikling. I år feirer bedriften 25 års jubileum, og det vil gjennom året bli markert på flere måter.

Arbeid vi utfører; kantklipping, skogrydding langs vei og linjer, skogsdrift, hogst og tynning, produksjon av flis til privat flisfyring og fjernvarmeanlegg. Manuell hogst, rydding, tynning og trefelling.

Vi vil være en god hovedentreprenør i alle prosjekter vi tar på oss og levere kvalitet i alle ledd frem til ferdig levert arbeid.

Vi har jobbet med store prosjekter som har gjort at vår generelle kompetanse på mange områder har økt mye de siste årene. Vi er stolte over å ha fullført oppdraget for Statnett på linjeryddingen av traseen for kraftlinja fra Åfjord til Namsos.

https://www.namdalsavisa.no/arkiv/2016/07/08/Bygger-ut-kraftlinje-til-tre-milliarder-13350890.ece

Følg oss i skog, langs vei og over fjell !!!