Velkommen til Lierne Utmarkservice AS

Lierne Utmarkservice AS er et maskinentrepenørfirma som ble etablert i 1995 i
Lierne kommune i Namdalen i Nord Trøndelag.

Arbeidsoppgaver  vi utfører
– kantklipping
– skogrydding langs veg
– rydding av kraftlinjer
– skogsdrift.
– produserer flis og kan levere til flisfyring
– sortering av flis eller matjord
– tining av is/stikkrenner

E6Gronghøsten2016        cropped-lastebil.jpg       kantklipper